… eller cirklens kvadratur på byggeri.

Vores verden, vores livstil tærer for meget på miljøet og os selv, menneskerne.

Hvad kunne man gøre ?

Reuse, repair, recycle.

Lige pludselig kommer der nye krav på konstruktioner: strukturer skal være i stand til at bruges igen ! Det er ikke nemt, da bygherrer ofte kigger på deres første mål og ikke gider indlægge anderledes bekymringer i deres projekt.

Men ofte forbedrer disse nye krav / standarder den generelle bygningskvalitet, så den er fremtidens bygning værdig.

Det kræver en omorganisering af bygningsprocessen med en større integration af livscykler, større samarbejde mellem konstruktør, designer, bygherre og ejer igennem hele bygningsforløbet.

Godsproduktionen forbruger store kvantiteter af energi og råvarer. Hvert skridt, ekstraktion af alle råvarer, produktion, transport osv. tilfører værdi til dette gode. Denne energi der er indlagt som værditilvækst burde bevares og ikke spildes.

Længere levetid

Hvis en bygning skal bruges i længere tid, skal den tilpasses til flere brug. Så kommer der et nyt problem: hvordan kan man tegne strukturer til behov man ikke kender endnu?

Her kan man tænke idéskaberens rolle som den der skal udtænke en struktur til at opfylde de nuværende behov, repræsenteret ved kundens specifikationer, samt minimere begrænsninger af friheden til fremtidige brugere.

Strukturen skal for eksempel være modulopbygget, så bygningens funktion kan ændres fra kontorbygning til boligbygning eller omvendt. For eksempel ved at:

  • bruge lette trævægge som kan skilles.
  • bruge mindre vertikale stykker : stolper eller omkredsvægge snarere end komplekse skillevægge.
  • efterlade netværker i gulve (med lem til stikkontakter), lofter og lodrette støtte.

Der er stadig ting, der ikke er mulige at lave om på: VVS for eksempel. Man kan ikke have stikkontakter til vand og spildevandsafløb overalt ligesom til elektricitet. Det samme med opvarmning.

Genbrug eksisterende strukturer

De eksisterende strukturer der ikke er udtænkt til at kunne skifte anvendelse, kunne stadig få et nyt liv.

Det er muligt at montere lette strukturer inde i lagre. Strukturen er selv-isoleret, med sine egne netværker (vand og elektricitet). Lageret bevarer brugerne og luften i lokalet imod vind og regn.

Den slags installation er nem, billig og hurtig og er sikker god til arbejdssteder, små butikker, eller kunstværksteder.

Genbrug strukturs materialer

Hvis det ikke er muligt at genbruge hele strukturen, så skal man genbruge stykker af den.

I gamle boliger har lister, døre (herunder dørkarme), pejse, persienner og skodder stadig værdi. Så man skal identificere disse elementer, adskille og gemme ordentligt for at sælge dem senere.

Bruge … ukonventionelle materialer

Man kan i nye konstruktioner eller renoveringer, bruge genbrugte materialer fra andre økonomiske sektorer. Strå eller komprimeret vegetabilsk affald kan være gode isolerings- og byggematerialer til lette trækonstruktioner.

Der bør være et mantra i samfundet: reducer energiforbruget og tænk langsigtet i stedet for her og nu.